Географія 11 клас (профіль)

Результати обласного туру ІХ Всеукраїнського турніру юних географів  м. Дніпропетровськ

10 жовтня команда з учнів нашої школи у складі Шулика Геогрія, Самокиш Єлизавети, Замореної Анастасії, Охріменка Сергія, Іващенко Вікторії посіли почесне ІІІ місце. Вітаємо!!!Готуємось до турніру юних географів...

Увага! 

10 жовтня команда нашої школи бере участь в обласному турнірі юних географів. читайте положення по конкурс:УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
ІІ міського турніру юних географів
для учнів 7–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення
ІІ міський турнір юних географів для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Турнір) — командні змагання учнів у їх вмінні вирішувати спільними зусиллями складні географічні проблеми, представляти рішення в переконливій формі та аргументовано захищати їх в науковій дискусії.
Умови проведення Турніру відповідають Положенню про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.98р. за № 305 та Правилам проведення Всеукраїнського турніру юних географів.

2. Мета та завдання Турніру
Метою міського турніру юних географів є створення сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих та дослідницьких здібностей школярів при вивченні географії.
Завдання міського турніру юних географів:
·        пошук талановитих учнів, схильних до наукової діяльності;
·        формування в школярів інтересу до природничих наук;
·        сприяння поглибленому вивченню географії;
·        удосконалення роботи з обдарованою молоддю;
·        активізацію творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання географії.

3.      Порядок проведення турніру
Турнір проводиться в два етапи:
І (районний) етап – до 2 жовтня 2009 року.
ІІ (міський) етап — 10 жовтня на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11.
Міський етап Турніру проводиться  в один день у два тури. Для жеребкування та визначення схеми боїв проводиться демонстраційна олімпіада, що включає завдання репродуктивного та конструктивного рівня, які подаються у вигляді фотографій, малюнків, відеофрагментів і схем. Схему проведення змагань обирає оргкомітет, у залежності від загальної кількості команд – учасниць Турніру.
Участь в обох турах є обов’язковою умовою для всіх команд–учасниць Турніру.
Культурна програма та інформаційне забезпечення учасників Турніру здійснюється оргкомітетом Турніру.

4.      Учасники Турніру
4.1. Представництво команд
У міському етапі Турніру беруть участь команди навчальних закладів – переможці районного етапу або збірні команди, сформовані з переможців в особистій першості районного етапу, та команди закладів освіти міського підпорядкування. Кожний район представляє одна команда. Район, команда якого посіла І-ІІ місця у міському Турнірі минулого року, має право подати заявку на участь двох команд.
4.2. Склад команд-учасниць Турніру
У Турнірі бере участь команда, що складається з 3-5 учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Кожна команда має офіційну назву. Заявлений персональний склад команди не може змінюватися під час проведення Турніру.
Кожну команду очолює капітан, який є офіційним представником команди на весь час проведення Турніру.
Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник.

5.      Зміст завдань Турніру
Список задач Турніру формується організаційним комітетом відповідно до списку задач Всеукраїнського турніру юних географів.

6. Правила змагань
6.1. Правила проведення змагань
Ведучого змагань у кожній групі призначає голова журі. Перед початком змагань проводиться представлення членів журі та членів команд. Розподіл членів журі по групах здійснює голова журі.
Змагання проводяться в 2-4 дії. У кожній дії команда виступає в одній з трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент. Ролі між командами розподіляються за результатами конкурсу капітанів команд або жеребкуванням (за рішенням оргкомітету). Якщо грають чотири команди, то одна з них виступає у ролі Спостерігача і не бере участі в обговорені творчого завдання.
У подальших діях команди обмінюються ролями за схемами:

Двохкомандний
бій
Трьохкомандний
бій
Чотирьохкомандний бій

Команда
Дія

Команда
Дія

Команда
Дія
І
ІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІV
1.
Д
О
1.
Д
Р
О
1.
Д
С
Р
О
2.
О
Д
2.
О
Д
Р
2.
О
Д
С
Р

3.
Р
О
Д
3.
Р
О
Д
С

4.
С
Р
О
Д

Протягом змагань членам команд заборонено консультування з особами, що не є учасниками команди.
Кожен учасник Турніру протягом одного бою може виступити не більше двох разів. Уточнюючі запитання та відповіді на них, а також участь у полеміці виступом не вважаються.

6.2. Регламент проведення розіграшу завдання:
·        Опонент пропонує Доповідачу завдання для розв’язання, а Доповідач приймає або відхиляє виклик — 2 хвилини.
·        Підготовка до доповіді — 2 хвилини.
·        Доповідь — 7 хвилин.
·        Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача й відповіді Доповідача — 2 хвилини.
·         Підготовка до опонування — 2 хвилини.
·         Виступ Опонента — 5 хвилин.
·        Полеміка між Доповідачем і Опонентом — 3 хвилини.
·        Уточнюючі запитання Рецензента до Доповідача і Опонента, відповіді Доповідача і Опонента — 2 хвилини.
·        Підготовка до рецензування — 2 хвилини.
·        Рецензування — 3 хвилини.
·        Полеміка між Рецензентом, Доповідачем і Опонентом — 5 хвилин.
·        Загальна полеміка команд — 5 хвилин.
·        Заключне слово Рецензента, Опонента і Доповідача — по 1 хвилині.
·         Запитання членів журі — 3 хвилини.
·        Виставлення оцінок журі — 1 хвилина.
·        Виступи членів журі,  додаткові виступи (у разі необхідності) — до 5 хвилин.

6.3. Ролі Доповідача, Опонента та Рецензента під час виступу команд
Доповідач (один або два члени команди - співдоповідачі, які мають рівні права і заявляються на початку бою) під час проведення бою викладає суть розв’язання проблеми, відповідно до поставленої задачі, акцентуючи увагу на основних географічних ідеях та висновках. При цьому бажано використовувати заздалегідь підготовлені ілюстративні матеріали (малюнки, таблиці, плакати, схеми, слайди, фотографії, відеофрагменти, комп’ютерні презентації).
Опонент (один з членів команди) висловлює критичні зауваження щодо доповіді, виявляє і обґрунтовує недоліки і помилки, ставить питання Доповідачу, звертає увагу на позитивні моменти доповіді. Виступ Опонента не повинен зводитися до викладу власного розв’язання задачі.
Рецензент (один з членів команди) дає загальну оцінку виступам Доповідача і Опонента, визначає, на скільки повно вони справилися зі своїми обов’язками, аналізує розуміння обговорюваної проблеми Доповідачем і Опонентом. Рецензент має право ставити питання і Доповідачу, і Опоненту. Рецензування не повинно дублювати опонування.
Спостерігач має право виступати в загальній полеміці команд.
Уточнюючі питання за своїм змістом повинні ставитися тільки по суті виступу Доповідача або Опонента і можуть стосуватися тільки суперечливих положень їх виступів. Сторона, що запитує, може лише уточнювати деталі прослуханого виступу.
У полеміці потрібно звертати безпосередню увагу на розв’язання задачі, представлене Доповідачем, і не торкатися результатів, отриманих Опонентом або Рецензентом.

6.4. Порядок виклику на доповідь і відмова від доповіді
1.      Опонент у ході бою може викликати Доповідача на будь-яку задачу, окрім тієї, яка:
а)      вилучена оргкомітетом;
б)      оголошена Доповідачем як «вічна відмова»;
в)      уже доповідалася Доповідачем або Опонентом раніше;
г)       уже опонувалася Опонентом раніше.
Якщо такий виклик неможливий, то послідовно відхиляються заборони: а), б), в), г). Протягом змагання Доповідач може тричі відхиляти виклик без штрафних санкцій. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2.
2. Кожна команда, що бере участь у змаганні, має право на дві «тактичні відмови» і одну «вічну відмову». «Тактична відмова» означає, що команда відмовляється доповідати запропоновану задачу тільки в даному турі. «Вічна відмова» означає, що дана задача не доповідається командою протягом усього Турніру. Команда має право перед початком змагань відмовитися від «тактичних відмов» і оголосити «вічну відмову» від трьох задач в цілому.

6.5. Ведучий змагання
Завданням ведучого є забезпечення оптимальних, справедливих та рівних умов для його учасників.
Обов’язками ведучого є:
1.      Представляти команди, лічильну комісію та журі, оголошувати умови завдань та оцінки журі.
2.      Стежити за дотриманням учасниками змагань регламенту бою.
3.      Створювати умови для нормальної роботи журі.
4.      Стежити за характером питань, не допускати їхнього повторювання.
5.      Стежити за ходом дискусії і припиняти її у разі, коли вона перестає бути конструктивною.
6.      Стежити за характером питань журі, вимагати, щоб вони носили уточнюючий характер.
7.      Визначати спосіб первісного розподілу ролей команд шляхом проведення жеребкування, конкурсу капітанів тощо.
8.      Не давати можливості особам, які не є учасниками Турніру, надавати допомогу або консультувати членів команд.
До обов’язків ведучого бою не входить:
1.      Перевірка правильності висловлень учасників Турніру.
2.      Пояснення або коментування оцінок журі.
3.      Відповідати на будь – які запитання, що не відносяться до його прав та обов’язків.
Ведучий бою має право:
1.      Зупиняти під час змагання учасника Турніру, який порушує регламент його проведення.
2.      Знімати повторні питання команд та питання членів журі, що не є уточнюючими.
3.      Припиняти дискусію, якщо вона стає не конструктивною.
4.      За погодженням з журі відстороняти команду та окремих її членів від участі у змаганні, якщо вони регулярно порушують умови проведення турніру або своєю поведінкою заважають проведенню бою.
5.      За необхідністю надавати додатковий час для виступів учасників Турніру, але не більше 1 хвилини.
Ведучий бою не має права:
1.      Порушувати регламент проведення бою або умови проведення Турніру.
2.      Переривати учасників змагань до закінчення часу, відведеного на виступ регламентом.
3.      Якимсь чином коментувати виступи учасників Турніру та висловлювати з цього приводу свої думки.
4.      Ставити навідні запитання.
Права та обов’язки ведучого не можуть бути змінені під час проведення Турніру.

7. Керівник команди
Керівником команди призначається учитель географії, який брав активну участь у підготовці учнів до Турніру. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.
Керівник команди має право:
-         бути членом журі у Турніру, але в тих групах, де не бере участь його команда;
-         висловлювати після виставлення оцінок членами журі аргументовану оцінку виступу команди або її членів.
Керівник команди не має права:
-         виконувати функції представника команди;
-         допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;
-         порушувати регламент і правила проведення Турніру.

8. Капітан команди
Обов’язки капітана команди:
-         офіційно представляти свою команду на Турнірі;
-         брати участь у виборі завдань І і ІІ турів;
-         визначати послідовність і характер виступів членів своєї команди.
Капітан команди не має права:
-         допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;
-         порушувати регламент і правила проведення Турніру.

9. Оцінка виступів команд
Оцінки командам з урахуванням виступів усіх її членів виставляється журі за результатами кожного бою змагання. Використовується 10 – бальна шкала оцінювання.
При підрахуванні суми балів за участь у змаганнях використовується система коефіцієнтів:

Дія
Доповідь
Опонування
Рецензування
Коефіцієнт
3,0 або менше
2,0
1,0
Якщо в журі налічується 5 або 6 членів, то при підрахуванні суми балів за участь у біоконкурсі відкидається одна найнижча оцінка. Якщо до складу журі входить більше 6 осіб, то відкидаються одна найвища та одна найнижча оцінки його членів.
Члени журі, які виставили під час проведення бою найменшу та найвищу оцінки, повинні їх прокоментувати.

10. Переможці турніру
10.1. Визначення переможців Турніру відбувається на підставі визначення суми балів у двох турах з урахування сумарного рейтингу команди за всі змагання.
10.2. Переможцями Турніру можуть бути команди, які набрали не менш 50 % від максимальної кількості балів.
10.3. Дипломом І ступеня нагороджується одна команда, що набрала максимальну кількість балів.
10.4. Розподіл дипломів ІІ та ІІІ ступеня вирішує оргкомітет таким чином, щоб їх співвідношення було відповідно 2:3.
10.5. Переможці в особистій першості визначаються по індивідуальному рейтингу. Розподіл дипломів І, ІІ і ІІІ ступенів в особистій першості здійснюється у співвідношенні 1:2:3. Кількість дипломів визначається оргкомітетом.
10.6. За згодою журі оргкомітет турніру має право встановлювати додаткові заохочувальні призи.

11. Апеляція
У випадку, якщо команда не задоволена роботою ведучого змагань або членів журі, вона має право протягом 15 хвилин після закінчення змагань подати апеляцію до оргкомітету турніру. Апеляція подається до оргкомітету Турніру тільки капітаном команди.
Апеляція команди повинна містити в собі:
1)      Виклад факту порушення.
2)      Посилання на ті пункти умов проведення Турніру, які було порушено.
3)      Посилання на те, що інша команда або команди учасниці змагань, його ведучий теж визнали факт порушення.
Оргкомітет разом з журі розглядає апеляцію на спільному засіданні і приймає рішення за наявності факту порушення до закінчення Турніру.

12. Нагородження переможців
Всі команди-переможці та переможці в особистій першості нагороджується дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради та цінними подарунками. Нагородження переможців і призерів Турніру відбувається в день проведення в актовій залі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11.
Переможці Турніру в особистій першості отримують право увійти до складу збірної команди міста для участі у Всеукраїнському турнірі юних географів.Питання ІІ міського турніру юних географів
(2009-2010 навчальний рік)

1.                  (2) «Суспільство здійснює як деструктивні, так і конструктивні впливи на природу Землі». Розкрийте зміст цього висловлювання. Наведіть приклади облаштування природного середовища людиною.
2.                  (3) «Ландшафт - оберіг національної культури». Спробуйте підтвердити цей вислів конкретними прикладами.
3.                  (4) Доведіть правильність думки: «Географічні інформаційні системи - потужна галузь глобальної економіки». Яку роль відіграють геоінформаційні системи в освіті, науці та суспільному житті України?
4.                  (5) Оцініть сучасне геополітичне положення України. Як впливає на геополітику забезпеченість держави природним газом?
5.                  (6) Чи мають рацію ті науковці, які вважають необхідним вивчення природних ресурсів Антарктиди, враховуючи межі територіальних інтересів країн регіону? Яким Ви вбачаєте майбутнє цієї частини світу?
6.                  (9) Причиною зростання кількості катастрофічних паводків на річках Українських Карпат є інтенсивна господарська діяльність в їх річищах і на водозборах, а не глобальні зміни клімату. Аргументуйте «за» і «проти» цього твердження.
7.                  (11) Як, на Вашу думку, приватизація землі в Україні може вплинути на розвиток аграрного сектора національної економіки?
8.                  (14) Поясніть вислів відомого вченого-географа М.М. Баранського: «Люди не перелітні птахи, і їхнє переселення пояснюється не біологічними, а суспільними законами». Назвіть ці суспільні закони, що зумовлюють міграційні процеси, а також поясніть наслідки міграцій та періоди великих масових переселень. Зокрема й українців.
9.                  (15) Сучасне промислове виробництво використовує велику кількість води. За даними ООН щороку зростають потреби в прісній воді. Запропонуйте власний проект щодо розв'язання проблеми забезпечення прісною водою людства на найближче майбутнє.
10.              (16) Висловіть думку щодо твердження «Географія - це ще не все, але все інше без географії ніщо».
11.              (17) Відомий учений В.М. Фріндланд назвав строкатість карти ґрунтів «чарівним перським килимом», на якому позначені усі таємничі секрети природи. На прикладі ґрунтового покриву України доведіть це твердження.
12.              (19) За «цивілізаційною» теорією відомого політолога Самуеля Гантінгтона межа між православною східною і католицькою західною цивілізаціями проходить через територію України. Чи загрожує це українській державності? Відповідь обґрунтуйте.

(В дужках вказано нумерацію відповідно до переліку питань V Всеукраїнського турніру юних географів)
Завдання I Всеукраїнського турніру юних географів

1. Формування території України як незалежної держави було тривалим і суперечливим. Чи можна вважати завершеним становлення Державності України. Оцініть геостратегічне та геополітичне положення України. Запропонуйте шляхи ефективнішого використання цього географічного фактора для економічного розвитку нашої держави.
2. Україна має різноманітні і багаті мінерально-сировинні ресурси. Водночас вона є залежною від постачання великих обсягів корисних копалин з інших держав. Якими вам бачаться шляхи подолання ресурсної залежності України?
3. Україна є однією з найбагатших у світі країн на залізні руди. Останнім часом зростає світовий попит і ціни на залізнорудну сировину. За свідченнями преси, в минулому році для потреб металургійної промисловості інших країн з України було вивезено 20 млн. т, а окремі вітчизняні підприємства змушені імпортувати цю сировину. Покажіть, якими є шляхи оптимізації використання залізорудних запасів та їх раціонального використання в Україні.
4. Україна відома як територія з поєднанням різновікових платформенних та складчастих структур. Покажіть як впливає на ці процеси рух літосферних плит. Як можуть загрожувати населенню України прояви сейсмічності на її території та території сусідніх держав?
5. У долях народів та господарстві країн важливу роль відіграють річкові долини. Проаналізуйте історію розвитку долини Дніпра і з’ясуйте, які проблеми потребують негайного вирішення у зв’язку з господарською діяльністю в її межах.
6. Однією з глобальних проблем сучасності є зміни клімату, якими стурбовані більшість держав світу.
Спрогнозуйте зміни та коливання клімату, що очікуються в межах України у найближчі 100 років. Як можуть змінитися природні умови держави під впливом глобального потепління?
7. Хоча Україна має досить густу річкову мережу - її відносять до територій з низьким рівнем водозабезпеченості. Якими повинні бути заходи по раціональному використанню водних ресурсів України?
8. У структурі земельного фонд України кидається у вічі високий відсоток сільськогосподарських угідь, який є одним із найбільших серед європейських країн. Чи сприятиме раціональному використанню земель їх приватизація?
 9. Ландшафти України за історичний період зазнали значних змін під впливом господарської діяльності. На основі досліджень у вашому регіоні запропонуйте: 1) класифікацію антропогенних ландшафтів; 2) періодизацію їх антропогенних змін; 3) показники рівнів їх антропогенної змінності.
10. Проаналізуйте, в якому стані нині знаходяться складові паливно-енергетичного комплексу України. Сформулюйте власне бачення шляхів його стабільного функціонування.
11. Оцініть сучасний стан ядерної енергетики України і покажіть її місце в енергетичній системі Європи та перспективи розвитку з урахуванням екологічних та економічних чинників.
12. Фахівці стривожені подальшою долею металургійного комплексу України. Якими заходами можна стабілізувати процеси розвитку цього комплексу?
13. В географічній термінології одним з важливих є поняття «людський розвиток». Проаналізуйте регіональні відмінності людського розвитку в Україні за індексами, що його характеризують, визначте його основні тенденції.
14. Причинами бід у тогочасній державі Микола Гоголь визначив — «дурні й погані дороги». У розвинутому суспільстві великого значення надається будівництву доріг, зокрема, автобанів. Почали будувати їх і у нас.
Які наслідки має будівництво автобанів для природи, населення і господарства? Запропонуйте шляхи мінімізації негативних наслідків такого будівництва.
15. Армія — необхідний атрибут держави, її суверенітету і стабільності, водночас і гігантський споживач ресурсів. Які географічні чинники мають враховуватись цією структурою для мінімізації втрат суспільства?
16. Запропонуйте заходи, які б сприяли покращенню стану довкілля в національних парках з одночасним суттєвим збільшенням відвідувачів при обмежених бюджетних ресурсах.
17. Запропонуйте варіанти застосування і переробки вторинної сировини. Нестандартність рішень повинна поєднуватися із реалістичністю та практичною цінністю.
18. «Людина не тільки змінює середовище існування, але при цьому змінюється й сама». Поясніть свою точку зору на прикладі України.
19. Розроблений проект будівництва високошвидкісної залізниці Харків —Львів. Висловіть свою точку зору про плюси і мінуси даного проекту.
20. Запропонуйте шляхи адаптації сільського господарства України до умов ЄС (зміни в структурі угідь, спеціалізації регіонів).
21. У 80-х роках один з індійських істориків писав «Відніміть у людей Азію, і вони позбудуться минулого, сучасного в майбутнього». Доведіть цю тезу.
22. Проаналізуйте географічні аспекти життя великого міста. Запропонуйте шляхи уникнення негативних процесів при його функціонуванні.
Завдання V обласного турніру юних географів
1. Розкрийте суть концепції географічного посибілізму (з латинської possibilis – можливий). З позиції цієї концепції поясніть особливості соціально – економічного розвитку Японії, України, Об’єднаних Арабських Еміратів.
2. ,,Суспільство здійснює як деструктивні, так і конструктивні впливи на природу Землі”. Розкрийте зміст цього висловлювання. Наведіть приклади облаштування природного середовища людиною.
3. ,,Ландшафт – оберіг національної культури”. Спробуйте підтвердити цей вислів конкретними прикладами.
4. Доведіть правильність думки: ,,Географічні інформаційні системи – потужна галузь глобальної економіки”. Яку роль відіграють геоінформаційні системи в освіті, науці та суспільному житті України? 5. Оцініть сучасне геополітичне положення України. Як впливає на геополітику забезпеченість держави природнім газом?
6. Чи мають рацію ті науковці, які вважають необхідним вивчення природних ресурсів Антарктиди, враховуючи межі територіальних інтересів країн регіону? Яким Ви вбачаєте майбутнє цієї частини світу?
7. Яку роль відігравали географічні знання запорозьких козаків у військових та господарських справах?
8. Чому, на Вашу думку, туризм називають ,,індустрією без труби”?
9. Причиною зростання кількості катастрофічних паводків на річках Українських Карпат є інтенсивна господарська діяльність в їх річищах і на водозборах, а не глобальні зміни клімату. Аргументуйте ,,за” і ,,проти” цього твердження.
10. Проблема реструктуризації вугільної промисловості є актуальною не тільки для України. Які перспективи розвитку цієї галузі для нашої держави? Запропонуйте власний проект розв’язання цієї проблеми для України.
11. Як, на Вашу думку, приватизація землі в Україні може вплинути на розвиток аграрного сектора національної економіки?
12. Якщо карту світу побудовано в азимутальній проекції з центром у м. Києві, то як це змінює уявлення про найкоротший шлях до різних точок Землі. Обґрунтуйте свою думку.
13. Доведіть правильність тези: ,,У світі немає багатих країн без ринкової економіки, проте не всі країни з ринковою економікою є багатими”.
14. Поясніть вислів відомого вченого – географа М.М. Баранського: ,,Люди – не перелітні птахи, і їхнє переселення пояснюється не біологічними, а суспільними законами”. Назвіть ці суспільні закони, що зумовлюють міграційні процеси, а також поясніть наслідки міграцій та періоди великих масових переселень. Зокрема й українців.
15. Сучасне промислове виробництво використовує велику кількість води. За даними ООН щороку зростають потреби в прісній воді. Запропонуйте власний проект щодо розв’язання проблеми забезпечення прісною водою людства на найближче майбутнє.
16. Висловте думку щодо твердження “Географія – це ще не все, але все інше без географії - ніщо”.
17. Відомий учений В.М. Фріндланд назвав строкатість карти ґрунтів “чарівним перським килимом”, на якому позначені усі таємничі секрети природи. На прикладі ґрунтового покриву України доведіть це твердження.
18. Японія “наполегливо пропонує” Україні продати квоту на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Аргументуйте “за” і “проти” цієї пропозиції. Поясніть доцільність такого міждержавного партнерства.
19. За “цивілізаційною” теорією відомого політолога Самюеля Гантінгтона межа між православною і католицькою західною цивілізаціями проходить через територію України. Чи загрожує це українській державності? Відповідь обґрунтуйте.
20. Обґрунтуйте вплив природного середовища на формування матеріальної та духовної культури українців. Доведіть, що українці здавна вміло використовували особливості природного середовища у своїй господарській діяльності, архітектурі, побуті.


Немає коментарів:

Дописати коментар